Časové rozvržení školního roku 2018/2019

1. pololetí 1. 9. 2018 – 31. 1. 2019

2. pololetí 1. 2. 2019 – 30. 6. 2019

období školního vyučování začíná 3. 9. 2018 a končí 28. 6. 2019

Prázdniny

podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2018

vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

pololetní prázdniny 1. 2. 2019

jarní prázdniny 25. 2. – 3. 3. 2019

velikonoční prázdniny 18. 4. 2019 (pátek 19. 4. 2018 je zároveň státním svátkem)

hlavní prázdniny 29. 6. 2019 – 1. 9. 2019

ředitelské volno 25. 9. 2018

Den otevřených dveří

27. 11. 2018 (úterý) od 14 do 17:30

14. 2. 2019 (čtvrtek) od 14 do 17:30

Přijímací zkoušky ke studiu

Ve školním roce 2019/20 budou otevřeny dvě třídy čtyřletého cyklu (79 41 K/41, celkem 60 žáků) a jedna třída osmiletého cyklu (79 41 K/81, celkem 30 žáků). Pro přehled – v roce 2018 podávalo přihlášku pro obor 79 41 K/41 85 uchazečů, pro obor 79 41 K/81 122 uchazečů.

Přihlášky potvrzené základní školou přijímáme do 1. března 2019 (osobně či poštou) v kanceláři školy. Během jarních prázdnin (25. 2. – 3. 3. 2019) bude kancelář školy otevřená denně od 8 do 14 hodin.

Škola je zapojena do systému jednotných přijímacích zkoušek CERMAT (písemné testy z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání).

Termíny:

do 1. 3. 2019

odevzdání přihlášky ke studiu

12. – 26. 4. 2019

přijímací řízení

do 28. 4. 2019

vyhodnocení jednotných testů a zaslání výsledků školám (CERMAT)

Bližší informace v sekci Uchazeč->Přijímací řízení

Maturitní zkoušky tříd P8, 4. A

Termíny

do 3. 12. 2018

přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období

2. – 15. 1. 2019

přihlašování žáků k výběrové zkoušce z matematiky Matematika +

30. 4. 2019

poslední zvonění

2. 5. – 15. 5. 2019

společná část – didaktické testy a písemné práce

„svatý“ týden

16. 5. – 10. 6. 2019

profilová část – ústní zkoušky – termín bude upřesněn

do 25. 6. 2019

odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (opravné nebo náhradní) pro podzimní zkušební období

Bližší informace v sekci Student->Studium->Maturita

Třídní schůzky, informace rodičům

15. 11. 2018

4. 4. 2019

Kurzy

adaptační kurz pro žáky primy 5. – 7.- 9. 2018 (Peruc)

adaptační kurz pro žáky prvních ročníků 5. – 7. 9. 2018 (Hořice)

lyžařský výcvikový kurz (20. – 25. 1. 2019, žáci sekundy a prvních ročníků, chata Milíře, Pec pod Sněžkou)

výukový program pro žáky NG květen/červen

jarní výukový a turistický kurz pro žáky VG 19. – 21. 6. 2019

Projektové dny

Branný den 27. 9. 2018

Hrajeme pro… 16. 11. 2018

Jan Palach 16. 1. 2019

Den Země NG, VG duben 2019, termín bude upřesněn

Zahraniční kontakty

poznávací exkurze Španělsko Andalusie 2. – 11. 11. 2018

výměnný pobyt Pirna (žáci tercie, červen)

projekt Edison (květen/červen 2019)

Společenský večer gymnázia

Masarykův kulturní dům 12. dubna 2019

Sportovní akce

BaTRoUSt -badmintonový turnaj student – rodinný příslušník 20. 10. 2018 (8 – 14) hala GJP